Regler & policy

 

Samtycke insamlande av personuppgifter
När du fyller i ditt namn eller din mailadress i något av formulären på digivite.se får du också godkänna att Digivite får registrera dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Behandling och syfte
När du ger ditt godkännande samtycker du till att Digivite registrerar de personuppgifter som behövs för att Digivite ska kunna kommunicera till dig. Personuppgifterna används bara inom ramen för Digivites verksamhet, t.ex. vid utskick av information eller dylikt.

 

Personuppgifter som behandlas av Digivite
Uppgifter som registreras är namn, adress, mobilnummer, e-post samt företagsnamn.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du hello@digivite.se.